top of page
Inschrijven niet meer mogelijk!

Defensie, vangnet voor veiligheid

dinsdag 9 mei 2023

  • 7,50 euro
  • Kasteel van Rumbeke

Inhoud

Nationale veiligheid is in de Europese Unie de uitsluitende verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke lidstaat. De militaire verdediging van veel lidstaten wordt, behalve door hun eigen nationale leger, gegarandeerd door de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Wel wordt er op de nodige fronten nauw samengewerkt door de lidstaten. Op praktisch niveau wordt er Europees al lang samengewerkt op defensiegebied. Onder gezamenlijke Europese vlag hebben groepen lidstaten een aantal missies in buitenlandse conflictgebieden uitgevoerd, gericht op vredeshandhaving en het mogelijk maken van humanitaire hulp in die gebieden. Ook werken de legers van de lidstaten, soms met NAVO-partners, samen in EU-battlegroups. De deelnemende landen spreken onderling af wie het commando voert. Bij de ontwikkeling en aanschaf van militair materieel speelt de Europese Unie een veel grotere en directe rol. Het Europees Defensiefonds (EDF) ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe defensiesystemen, en via een permanente overlegstructuur (PESCO) wordt samengewerkt in projecten op het gebied van veiligheid en defensie. In het nieuwe Strategisch Kompas is het doel te bouwen aan een sterkere, meer zelfredzame eigen EU defensiecapaciteit. In tijden van crisis echter zien we dat Defensie een prominente rol moet opnemen om de veiligheid van de burgers te garanderen. Defensie is meer dan ooit het laatste vangnet voor de interne veiligheid van België… OMTRENT DE VOORDRACHTGEVER Kapitein-ter-zee stafbrevethouder Philippe De Cock is een marineofficier met meer dan 40 jaar dienst in de Belgische strijdkrachten. Hij startte zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Kadettenschool te Laken, en is op vandaag militair commandant voor de provincie West-Vlaanderen. PRAKTISCH: Wanneer? > dinsdag 9 mei 2023 om 19u30 Waar? > Kasteel van Rumbeke Wie? > provinciecommandant Philippe De Cock Prijs? > € 7,50 p.p.


Annuleren?

Indien u wenst te annuleren op minder dan 7 dagen voor de lezing/uitstap, gelieve dit via een bericht op onze website te doen. U kunt niet meer annuleren via 'Mijn inschrijvingen'.


Meer info nodig?

+32 473 974193

war.vzw@gmail.com

Waalstraat 8, 9870 Zulte, België


bottom of page