top of page
Doelstellingen

War And Remembrance vzw stelt zich tot doel:

  1. Het organiseren van vormingsactiviteiten onder de vorm van lezingen, voordrachten, cursussen, bezoeken en uitstappen aangaande (militaire) geschiedenis en historische verhalen.

  2. Het promoten van (krijgs)geschiedenis als thema voor een breed publiek in het kader van diverse vormingsactiviteiten.

  3. Het actief meewerken aan initiatieven door derden omtrent het stimuleren van de beleving van (krijgs)geschiedenis.

  4. Het organiseren van educatieve evenementen om de lokale, nationale en internationale geschiedenis bij het brede publiek bekend te maken.

  5. Het organiseren van educatieve reizen in het kader van de aangeboden vorming, in samenwerking met een erkend reisbureau. 

  6. Het aanbieden van dagarrangementen voor groepen omtrent het thema (krijgs)geschiedenis.

  7. Het aanbieden van educatieve en didactische arrangementen nopens (krijgs)geschiedenis, voor scholen. 

  8. Het aanbieden tegen vergoeding van literatuur, zijnde historische werken, over (krijgs)geschiedenis.

  9. Het aanbieden tegen vergoeding van promotiemateriaal van de vereniging. 

  10. Het uitbouwen van een bibliotheek met boeken en DVD's over (krijgs)geschiedenis, met als doel deze gratis uit te lenen aan leden van de vzw en tegen vergoeding aan niet-leden. 

De effectieve leden van de vzw aanvaarden deze doelstellingen en dit zonder enige politieke keuze te beogen. 

bottom of page