top of page

De Gendarmerie in WO1

dinsdag 08 oktober 2024

  • 7,50 euro
  • Kasteel van Rumbeke, Moorseelsesteenweg 2A, Rumbeke

Beschikbare plekken


Inhoud

Over de geschiedenis van Wereldoorlog I bestaan talloze publicaties die alle facetten ervan willen belichten. Deze oorlog is een oorlog die alle oorlogen overtreft. Alle belangrijke veldslagen, conflicten waarbij duizenden soldaten sneuvelden werden onderzocht, opnieuw beschreven en meerdere malen herdacht. Echter de rol van de Nationale Gendarmerie in de Groote Oorlog werd weinig belicht. Nochtans hebben zij een niet te onderschatten rol gespeeld. In 1909 telde dit korps 85 officieren en 4325 man, nog niet eens een brigade om in militaire termen te spreken. Wanneer op 1 augustus 1914 de algemene mobilisatie wordt afgekondigd, moet de Gendarmerie heel wat taken op zich nemen - meer dan alleen maar binnen de grenzen van België de orde te handhaven en de wetten te doen naleven als openbaar machtsapparaat. Als deel van het militair apparaat dienden ze in te staan voor vorderingen, bewaking, inwinnen van inlichtingen aan de grens. Maar ook moesten ze eenheden leveren om gemengde brigades met reguliere legereenheden te vormen. Op 4 augustus 1914 kreeg de brigade van Wezet (Visé) contact met de vijand en in het gevecht dat daarop volgde werden de gendarmes Bouko en Thill gedood. Zij behoorden tot de eerste Belgen die sneuvelden.Tijdens de terugtocht werden de Gendarmerie-eenheden onder het bevel geplaatst van generaal Clooten om in eerste instantie de vijand te volgen, maar ook om de orde te handhaven in Vlaanderen en daarbij het grondgebied te verdedigen. Hun aanwezigheid tegenover de Duitse invaller bleef ook niet zonder gevolgen. Er waren diverse schermutselingen – conflicten waarbij slachtoffers vielen. Vijf gendarmes sneuvelden tijdens acties in Kumtich, nog eens 5 bij het gevecht in Snaaskerke en tenslotte 11 bij het gevecht te Edemolen op 7 oktober 1914. Laat ons ook niet vergeten dat er nog altijd gendarmes begraven liggen onder de ruïnes van het Fort Loncin. Deze lezing wil dan ook een licht laten schijnen op de “vergeten” oorlogsdaden van de Gendarmerie tijdens Wereldoorlog 1. Spreker is Wim Decuyper. Wim is toegetreden tot de rijkswacht in september 1978. Sedert februari 1985 tot bij de eenmaking van de politie in 2000 was hij tweede commandant in de rijkswachtbrigade Kruishoutem. Bij de eenmaking werd hij als hoofdinspecteur hoofd van de wijkwerking gemeente Kruishoutem.Hij is ook secretaris van de vereniging War And Remembrance en heeft al een aantal lezingen en uitstappen over diverse historische onderwerpen voor de vereniging georganiseerd


Praktisch


Annuleren?

Indien u wenst te annuleren op minder dan 7 dagen voor de lezing/uitstap, gelieve dit via een bericht op onze website te doen. U kunt niet meer annuleren via 'Mijn inschrijvingen'.


Meer info nodig?

+32 473 974193

war.vzw@gmail.com

Waalstraat 8, 9870 Zulte, België


bottom of page